La marina living lab - logo

Gran Fira de València

Audiovisual

Comunicación

Estado:

Pasado

Celebrant l’estiu des del 1871. Coordinar comunicativament l’edició de 2016, la seua dinamització entre nous públics, fou una sort immensa. Una activació territorial barri a barri, en clau festiva.