La marina living lab - logo

Federació Societats Musicals Comunitat Valenciana

Audiovisual

Comunicación

Estrategia media

Newsletter

Estado:

En curso

Acompanyem un moviment social immens. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. 554 societats en procés d’expansió. I com ens estimula poder contribuir, en la seua comunicació, a seguir consolidant els seus valors around the world. Una gran capacitat per vertebrar el territori i educar, des de ben menudets.

Entre tant, projectes endavant com el Festival dels Balcons.