La marina living lab - logo

Programacióooooo musical 8 d’Octubre

Molt de gustet poder ajudar a una programacióooo com aquesta. ¶ El dimarts, abans del 9 d’Octubre, Els Jovens, Soledad Vélez i Cero en conducta des de les 23.30 al Plaça Manises, davant del Palau de la Generalitat.